Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka" jest jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy mienie, którym dysponuje placówka stanowi majątek i własność Miasta Stołecznego Warszawy.


Wprowadził Miszkiewicz-Nosarzewska Magdalena (ZPOW nr 2) 2021-12-16
Aktualizujący Miszkiewicz-Nosarzewska Magdalena (ZPOW nr 2) 2021-12-16
Zatwierdzający Młodziejewska Barbara 2021-12-17
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-12-17
Wersja standardowa