Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

1. Siedzibą i obszarem działania "Słoneczek"  jest m. st. Warszawa.

2. "Słoneczka"  są placówką opiekuńczo-wychowawczą.

3. "Słoneczka" jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego są przeznaczone dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

4."Słoneczka" są jednostką organizacyjną budżetową Miasta Stołecznego Warszawy, wykonującą zadania za zakresu pomocy społecznej. Z ramienia Urzędu Miasta st. Warszawy placówka podlega pod Biuro Polityki i Projektów Społecznych ul. Niecała 2.

5. Kontrolę nad "Słoneczkami" sprawuje  Wojewoda Mazowiecki.


Wprowadził Miszkiewicz-Nosarzewska Magdalena (ZPOW nr 2) 2021-12-16
Aktualizujący Miszkiewicz-Nosarzewska Magdalena (ZPOW nr 2) 2021-12-21
Zatwierdzający Młodziejewska Barbara 2021-12-22
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-12-22
Wersja standardowa